Twój partner w biznesie
Twój partner w biznesie

Prawo własności intelektualnej

Znaki towarowe:

Nasz zespół fachowców od prawa własności intelektualnej wyspecjalizowany jest szczególnie w rejestracji znaków towarowych i związanych z nią zagadnieniami prawnymi (zob. także naszą stronę internetowa www.trademarks.cz):

 • Ocena możliwości rejestracji znaku towarowego pod kątem jego dostępności, doradztwo w kwestii wyboru rodzaju znaku (werbalny, wizualny, połączony itp.)
 • Badania i monitoring znaków towarowych
 • Zgłaszanie znaków towarowych i komunikacja z czeskim Urzędem Własności Przemysłowej oraz Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej
 • Pomoc w razie sporów podczas procesu rejestracji
 • Umowy licencyjne i transfery praw do znaków towarowych
 • Obrona praw do znaków towarowych w procesach sądowych

Oprócz znaków towarowych świadczymy również usługi dotycące pozostałych rodzajów własności intelektualnej.

Prawo autorskie:

Specjalizujemy się również w dziedzinie ochrony prawa autorskiego (tzn. praw do dzieła autorskiego), obejmującego nie tylko dzieła powstałe przy pomocy metod tradycyjnych (artykuły, książki, prace graficzne, muzyka, fotografia, film), ale również metod i technologii nowoczesnych (media elektroniczne, oprogramowanie). Najczęściej świadczymy w tym zakresie następujące usługi:

 • Umowy licencyjne
 • Umowy z artystami wykonawcami (muzykami, aktorami itd.)
 • Umowy między pracodawcą a pracownikiem dotyczące dzieł powstałych podczas wykonywania zadań związanych z zatrudnieniem
 • Spory o ochronę praw autorskich i ich rozstrzyganie
 • Ochrona baz danych
 • Ochrona praw autorskich przeciw nieuczciwej konkurencji
 • Stosunki z organizacjami zbiorowego zarządzania prawa autorskiego i praw pokrewnych
Lata w branży
18
Klientów / z tego IT
294
/
163
Założonych spółek
235
Wyegzekwowanych długów
263
/miesiąc
Znaków towarowych
913
IMPRESSUM

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář Rejestracja: Sąd Okręgowy w Ostrawie, zapis C 60610 Członek Czeskiej Rady Adwokackiej (Česká advokátní komora, www.cak.cz) Nr spółki: 036 04 772 („REGON”) tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz linkedin

© lawyer.cz - 2023 Website creation | Machin.cz