Twój partner w biznesie
Twój partner w biznesie

Prawo umów

Prawo umów to nasza podstawowa czynność. Świadczymy pomoc prawną w szerokim zakresie umów handlowych, od codziennych spraw dorywczych po bardziej niepospolite zagadnienia, takie jak:

  • Porady wstępne przed zawarciem umowy w celu wybrania odpowiedniego typu umowy i rozwiązania
  • Zachowanie poufności czyli tzw. „umowy NDA” (non-disclosure agreement)
  • Wszystkie rodzaje umów handlowych (o sprzedaż, wynajem, pracę, usługi, umowy agencyjne, licencje itp.)
  • Reprezentacja klientów w rokowaniach
  • Rozstrzyganie sporów
  • Doradztwo w kwestiach rozwiązania umowy

Posiadamy znaczne doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Oferujemy pomoc w trakcie całego procesu przetargu, a w szczególności:

  • Stworzenie propozycji cenowej
  • Ocena przebiegu przetargu i wniesienie sprzeciwu wobec decyzji
  • Zastępowanie klienta przed Urzędem Ochrony Konkurencji i sądami
Lata w branży
18
Klientów / z tego IT
294
/
163
Założonych spółek
235
Wyegzekwowanych długów
263
/miesiąc
Znaków towarowych
913
IMPRESSUM

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář Rejestracja: Sąd Okręgowy w Ostrawie, zapis C 60610 Członek Czeskiej Rady Adwokackiej (Česká advokátní komora, www.cak.cz) Nr spółki: 036 04 772 („REGON”) tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz linkedin

© lawyer.cz - 2023 Website creation | Machin.cz