Twój partner w biznesie
Twój partner w biznesie

Prawo spółek / M&A

Usługi z zakresu prawa spółek

 • Wszelkie zmiany dotyczące firm i ich organów (zmiany statutu, zmiany dyrektora itp.)
 • Przepisy wewnętrzne (regulaminy zakładowe, zasady reprezentacji spółki)
 • Umowy managerskie (obowiązki, odpowiedzialność, wynagrodzenie, świadczenia)
 • Walne zgromadzenia (zmiany w statucie spółki, zatwierdzanie sprawozdań finansowych)
 • Stosunki w ramach grupy (struktura holdingowa)
 • Prawa akcjonariuszy (zastępowanie klienta na zgromadzeniu bez konieczności jego udziału, przymusowy wykup, roszczenia odszkodowawcze)
 • Rozwiązanie i likwidacja spółek

Compliance – zgodność działalności z prawem

 • Prawidłowy wpis firmy w rejestrach publicznych (rejestr handlowy) oraz niepublicznych (rejestr beneficjentów rzeczywistych)
 • Wypełnienie obowiązku publikacji dokumentów spółki
 • Legalności działań na zasadach licencji

Finansowanie

 • Zmiany wysokości kapitału zakładowego i kapitału własnego
 • Pomoc finansowa dla spółki
 • Umowy kredytowe z akcjonariuszami bądź członkami zarządu
 • Proces wydawania obligacji

Połączenia, tzw. „M&A” (Merger and Acquisition)

 • Wszelkie przekształcenia i fuzje spółek handlowych (w tym transgraniczne)
 • Przejęcia spółek, pomoc w wystąpieniu ze spółki (badania tzw. due dilligence)
 • Utworzenie odpowiedniej koncepcji statutu w kwestii przejęć / wyjść (w tym start-upów)
 • Zwykłe transakcje z udziałami
Lata w branży
18
Klientów / z tego IT
294
/
163
Założonych spółek
235
Wyegzekwowanych długów
263
/miesiąc
Znaków towarowych
913
IMPRESSUM

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář Rejestracja: Sąd Okręgowy w Ostrawie, zapis C 60610 Członek Czeskiej Rady Adwokackiej (Česká advokátní komora, www.cak.cz) Nr spółki: 036 04 772 („REGON”) tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz linkedin

© lawyer.cz - 2023 Website creation | Machin.cz