Twój partner w biznesie
Twój partner w biznesie

Prawo pracy

Codziennie wspieramy naszych klientów w dziedzinie prawa pracy, na którą to usługę zauważamy największy popyt. Najważniejsze tematy w tym zakresie to:

Zgodność działalności gospodarczej z prawem pracy:

 • Dokumentacja związana z zatrudnieniem (regulaminy wewnętrzne, systemy wynagrodzeń i benefitów, projekty umów o pracę, projekty rozwiązania umów o pracę) mająca na celu gładki przebieg zatrudnienia osób od samego początku i zapobiegania trudnościom
 • Propozycje procesów wewnętrznych celem prewencji naruszeń prawa pracy ze strony kierownictwa
 • Dokumenty dotyczące istotnych zmian warunków zatrudnienia (zmiana miejsca pracy, zadania pracownika, zmiany związane z fuzjami i przejęciami)

Zatrudnianie obcokrajowców:

 • Uzyskanie pozwoleń na pracę i wiz (względnie tzw. „Kart pracownika” i „Niebieskich Kart”)
 • Opracowanie powiadomień do urzędów pracy i urzędów imigracyjnych

Zakończenie zatrudnienia:

 • Dokumenty potrzebne do rozwiązania stosunku pracy i ich prawidłowe doręczenie pracownikowi
 • Zastępstwo prawne w sporach o rozwiązanie stosunku pracy (w tym odszkodowania, roszczenia wynikające z nieważnego rozwiązania stosunku pracy, roszczenia z klauzuli o zakazie konkurencji)
 • Prawidłowe przeprowadzenie zwolnień zbiorowych

Stosunki ze związkami zawodowymi:

 • Zapobieganie działalności związkowej w firmie klienta
 • Wywiązanie się ze zobowiązań wobec związków zawodowych
 • Negocjacje w sprawie układu zbiorowego
 • Mediacja lub arbitraż wobec związków zawodowych

Zatrudnianie poprzez agencję pracy:

 • Uzyskanie zezwolenia na działalność agencji pracy
 • Umowy pomiędzy agencją, pracodawcami (klientami agencji) a pracownikami
 • Zgodność z zasadami powiadamiania jak przez agencję, tak przez pracodawcę.
Lata w branży
18
Klientów / z tego IT
294
/
163
Założonych spółek
235
Wyegzekwowanych długów
263
/miesiąc
Znaków towarowych
913
IMPRESSUM

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář Rejestracja: Sąd Okręgowy w Ostrawie, zapis C 60610 Członek Czeskiej Rady Adwokackiej (Česká advokátní komora, www.cak.cz) Nr spółki: 036 04 772 („REGON”) tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz linkedin

© lawyer.cz - 2023 Website creation | Machin.cz